Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Nowe produkty

Dostawcy

Brak dostawców

Regulamin Internetowego Centrum Rehabilitacji

 

              § 1. Zagadnienia wstępne


•    Regulamin określa zasady realizowania usług w Internetowym Centrum Rehabilitac
ji – SPLINT.PL
•   Sklep internetowy Splint.pl mieści się w Krakowie 30 - 233 przy ul. 28 Lipca 1943r. 23a (Wola Justowska), NIP: 602-010-7336; REGON 364 118 870
•    Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

                § 2. Postanowienia ogólne

•    Wszystkie ceny towarów w sklepie ortopedycznym i wypożyczalni  Splint.pl są cenami brutto i zawierają stosowny podatek VAT.
•    Informacje o produktach zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
•    Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
•    Zastrzegamy sobie prawo do:
    o    zmiany cen w ciągu dnia
   o    odwoływania promocji przed upływem terminu ich zakończenia
    o    usuwania towarów ze strony

                § 3. Składanie zamówienia

•    Zamówienia drogą internetową mogą być składane przez 24 godziny na dobę. 
•    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
•    Zamówienia w naszym sklepie internetowym składane są poprzez stosowne formularze. Zamówienia mogą składać jedynie osoby pełnoletnie.
•    Możliwość wprowadzenia korekty do zamówienia lub jego anulowania istnieje wyłącznie w dniu złożenia zamówienia, najpóźniej do godz. 13.00.
•    Złożenie formularza wymaga zalogowanie/zarejestrowania się w bazie danych sklepu.
•    Realizowane będę tylko zamówienia potwierdzone przez odbiorcę. Wobec braku potwierdzenia w ciągu 7 dni zamówienie zostanie anulowane.
•    Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności.
•    Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. 
•    Również inne elementy oferty , jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z treścią w momencie złożenia zamówienia  przez klienta.

                § 4. Warunki dostawy i płatności

•    Dostawy produktów ze sklepu realizujemy na terenie całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera.
•    Dostawy wypożyczonych produktów dokonujemy osobiście wyłącznie na terenie Krakowa za opłatą 1,5 zł za km, na pozostałych obszarach kraju patrz pkt. Wyżej.
•    Klient jest zobowiązany do osobistego zwrotu wypożyczonych produktów po upływie terminu wypożyczenia do siedziby firmy.
•    Klient ma prawo przedłużenia terminu zwrotu produktu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym z osobą kontaktową z firmy splint.pl.
•    Termin realizacji zamówienia wynosi od  2 - 14 dni i zależy od dostępności u dostawcy i rodzaju towaru. 
•    W przypadku braku niektórych produktów w magazynie termin realizacji zamówienia może wydłużyć się do 30 dni.
•    W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 
•    W przypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie zwrócona na konto klienta.
•    Przesyłka zostanie przesłana w momencie skompletowania całego zamówienia.
•    Podczas realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym www.splint.pl nasi klienci mają do wyboru następujące formy płatności:
    1.    Za pobraniem - płatność przy odbiorze paczki: doręczycielowi lub w urzędzie pocztowym w przypadku korzystania z usług Poczty Polskiej; kurierowi - przy przesyłce kurierskiej. 
    2.    Przedpłata przelewem na konto 

    - SKLEP - płatność przelewem (wartość zamówienia + koszt przesyłki)


Numer rachunku:
78 1910 1048 2124 8526 4284 0001
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

SPLINT
Ul. 28 Lipca 1943 r. 23a
30-233 KRAKÓW

    3. Płatność gotówką 
    3. Płatność kartą płatniczą

§ 5.  Wypożyczenia

– płatność gotówką (wartość zamówienia + kaucja zwrotna).

- płatność kartą płatniczą

Przy czym wartość zamówienia obejmuje opłatę za każdy rozpoczęty tydzień wypożyczenia. Przy wypożyczeniu pobierana jest kaucja zwrotna za wypożyczony towar (kaucja jest uzależniona od towaru)

§ 6.  Odstąpienie od umowy ( ZWROT TOWARU )

Klient będący konsumentem, który nabył towar za pośrednictwem sklepu internetowego splint.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W tym celu należy złożyć pisemne odstąpienie od umowy https://splint.pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=3, przesyłając je na nasz adres: Sklep medyczny Splint , ul. 28 lipca 1943 r 23a 30-233 Kraków, Polska, ewentualnie można wysłać je drogą mailową na adres: biuro@splint.pl . Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy w terminie Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. klient nie ponosi żadnych kosztów ani opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Sklep medyczny Splint , ul. 28 lipca 1943 r 23a 30-233 Kraków, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. klient w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sklep splint.pl zgodził się je ponieść.

klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta ( towary na indywidualne zamówienie ) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7.  Gwarancja i reklamacje 

Towary oferowane w sklepie internetowym splint.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu splint.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe danego produktu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej.


Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą)

a) sprzedawca odpowiada wobec Klienta , jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

c) klient traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres: Sklep medyczny Splint , ul. 28 lipca 1943 r 23a 30-233 Kraków

W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji klienta dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić klientowi konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie klientowi wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez klienta towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku gdy stroną klienta nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu.

§ 8.  Ochrona danych osobowych

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń),a także zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204;, wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji na temat usług, szkoleń i promocji oferowanych przez sprzedawcę.

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest  Sklep medyczny Splint , ul. 28 lipca 1943 r 23a 30-233 Kraków
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.splint.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego